SÖK
Uppförandekod

Cleano Groups mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och kvalitet med medarbetare, kunder och affärskontakter - och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. För att uppnå detta krävs starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.
Cleano Groups mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och kvalitet med medarbetare, kunder och affärskontakter - och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

ARBETSMILJÖ OCH SOCIALA VILLKOR
Vi arbetar aktivt för att våra nuvarande och potentiella medarbetare ska behandlas rättvist, jämställt och med respekt. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar på samma sätt mot sina medarbetare.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön samt förebygga arbetsskador och olycksfall.

MILJÖ
Hänsyn till miljön präglar vårt arbete. Cleano Group är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi utbildar samt informerar våra anställda i miljöfrågor.
Vi har som miniminivå att inom miljöområdet följa lagar, bestämmelser och normer, vilket vi också förväntar oss av våra leverantörer.

ETISKA VÄRDERINGAR
Korruption, mutor, dolda provisioner eller andra olagliga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. Medarbetare i Cleano Group varken tar eller ger otillbörliga ersättningar.

Läs mer om Uppförandekoden här
Cleano Production AB (A Part of Cleano Group): Besök- och lev.adress: Västra Långgatan 8, 545 72 ÄLGARÅS. Fakt.adress: Box 54, 545 02 ÄLGARÅS. Tel 0506-489 00