SÖK
Tack alla kunder!
Som en del i vårt kvalitetsarbete och att vi ständigt vill bli bättre genomförde Cleano Production år 2014 en NKI- undersökning.

Undersökningen skickades till 40 kunder och besvarades av 15 stycken, vilket motsvarar 37%. Kunderna fick besvara 14 frågor om kompetens och kunskap, bemötande, utvecklingsarbete, kvalitet, pris, reklamationshantering, hållbarhetsarbete med mera. Bedömningen gjordes på en skala mellan 1 och 4.
Cleano Production fick ett totalt snitt på 3,3. Vid förfrågan om hur troligt det är att kunden skulle rekommendera Cleano Production till annan blev snittet 3,6.


Här är några citat från våra kunder:
”Mycket bra leverantör!!”
”Bra anda i företaget och kontaktpersoner”

Bästa hälsningar
Cleano Production
Cleano Production AB (A Part of Cleano Group): Besök- och lev.adress: Västra Långgatan 8, 545 72 ÄLGARÅS. Fakt.adress: Box 54, 545 02 ÄLGARÅS. Tel 0506-489 00