SÖK
Vi erbjuder marknaden

ett komplett sortiment av hygien- och rengöringsprodukter i fast-, flytande- och pulverform.

Vi erbjuder marknaden egenutvecklade-, färdiga- och kundspecifika formuleringar av både befintliga och nya produkter.

Cleano Production skall vara ett naturligt val som producent av hygien- och rengöringsprodukter av Private Labels – EMV.
Cleano Production AB (A Part of Cleano Group): Besök- och lev.adress: Västra Långgatan 8, 545 72 ÄLGARÅS. Fakt.adress: Box 54, 545 02 ÄLGARÅS. Tel 0506-489 00