SÖK
Hög profil

Som ett miljöorienterat tillverkningsbolag är vår strävan att alla våra produkter märks med en av världens tuffaste miljömärkning.
Bra miljöval

Märket visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön. Alla kriterier bygger på samma grundidéer;
- Spara på naturresurserna
- Den biologiska mångfalden
- Material ska kunna återföras till naturens kretslopp
Svanen

En produkt som märks med Svanen skall uppfylla högt ställda miljökrav såsom;
- Ta hänsyn till produktens miljöbelastning
- Kvalitet och funktion
Cleano Production AB (A Part of Cleano Group): Besök- och lev.adress: Västra Långgatan 8, 545 72 ÄLGARÅS. Fakt.adress: Box 54, 545 02 ÄLGARÅS. Tel 0506-489 00