SÖK
Cleano Production verksamhet
skall i alla delar präglas av en uttalad hänsyn till miljön och strävan att minimera miljöbelastningen

Genom att ständigt förbättra och utveckla våra produkter ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till en långsiktig positiv miljö-utveckling av vårt samhälle.

För att leva upp till detta skall vi:
- Ha kunskap om och följa tillämplig miljölagstiftning
- Uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004
- Upprätta, följa upp och redovisa lämpliga miljömål för verksamheten
- Välja leverantörer som delar och uppfyller vår syn på miljöansvar
- Förmedla och utveckla vårt miljötänkande både internt och externt.

Certifikat ISO 9001/14001
Verifikat ISO 22716
Cleano Production AB (A Part of Cleano Group): Besök- och lev.adress: Västra Långgatan 8, 545 72 ÄLGARÅS. Fakt.adress: Box 54, 545 02 ÄLGARÅS. Tel 0506-489 00